دلو 09 1401

یک عسکر در شهر هرات بقتل رسید

از ولایت هرات اطلاع رسیده است که امروز حوالی ساعت 10 صبح ، در منطقۀ دروازۀ شهر قندهار، یک عسکر اجیر مورد حملۀ چریکی مجاهدین امارت اسلامی قرار گرفت و جابجا کشته شد.

از عسکر مذکور یک میل کلاشنکوف بغنیمت مجاهدین در آمده است .

2015/6/4

Related posts