دلو 13 1401

یک عسکر امنیت ملی در مرکز لوگر دستگیر گردید

به اساس خبر، مجاهدین امارت اسلامی در سلسله عملیات آغاز یافتۀ العزم یک عسکر به اصطلاح امنیت ملی را در منطقه هونی سیدان نزدیک پل علم مرکز ولایت لوگر دستگیر نمودند.

عسکر یاد شده ساعت 10 چاشت امروز دستگیر گردید وبه محل امنی انتقال داده شد.

2015-06-03

Related posts