دلو 09 1401

یک عسکردشمن در نزدیک مرکز قندز کشته شد

به اساس خبر، مجاهدین امارت اسلامی در سلسله عملیات آغاز یافتۀ العزم با عساکردشمن درمنطقه خواجه غلتان نزدیک مرکز ولایت قندز شدیدا درگیر شدند.

درگیری عصر امروز صورت گرفت وتاناوقت ادامه یافت  که دراثران، یک تن پولیس ویک تن اربکی زخمی ویک تن اربکی دیگر به قتل رسید.

2015-06-03

Related posts