دلو 14 1401

یک تانگ زرهدار دشمن در سیداباد شکار ماین گردید

به اساس خبر، یک تانگ زرهدار اردوی اجیر درمنطقه اوتریو ولسوالی سیداباد ولایت میدان وردگ شکار ماین گردید.

انفجار شام دیروز صورت گرفت که دراثران، 3 عسکر دشمن زخمی شدند.

Related posts