دلو 13 1401

یک تانگ در بغلان مرکزی تخریب و3 عسکر دران کشته شدند

به اساس خبر، مجاهدین امارت اسلامی بر عساکر اردوی اجیر درمنطقه جنگل باغ ولسوالی بغلان مرکزی ولایت بغلان حمله کردند.

حمله ساعت 3 بعد ازظهر امروز درمنطقه جنگل باغ صورت گرفت که دراثران، یک تانگ تخریب گردید و3 عسکردران کشته شدند.

Related posts