دلو 13 1401

گزمۀ دشمن اجیر در شهر قندهار هدف انفجار ماین قرار گرفت

از ولایت قندهار اطلاع رسیده است که دیشب حوالی ساعت 10 و نیم ، گزمۀ پیادۀ دشمن اجیر در منطقۀ خواجک بابا در شهر قندهار هدف انفجار ماین قرار گرفته است که در طی آن به دشمن تلفات وارد شده است اما از جزئیات آن اطلاع دقیقی درد ست نیست .

2015/6/9

Related posts