دلو 09 1401

گزمه وپوسته های دشمن در سیدآباد مورد حمله قرارگرفت

به اساس خبر، مجاهدین امارت اسلامی در سلسله عملیات آغاز یافتۀ العزم بر یک گزمه دشمن درمنطقه قلعه عزیز ولسوالی سیداباد ولایت میدان وردگ حمله کردند.
حمله ساعت یک بعد ازظهر دیروز صورت گرفت،نبرد مدت 2 ساعت ادامه یافت، که دراثران، به دشمن تلفات سنگین وارد گردید.
خبرمی افزاید، ساعت 3 بعد ازظهر امروز درمنطقه عزیز خیل شیخ آباد نیز بر پوسته های دشمن حمله صورت گرفت که دراثران، به دشمن تلفات سنگین وارد گردید.

Related posts