دلو 14 1401

کنر: 5 پوسته دشمن در سرکانو مورد حمله قرارگرفت

به اساس خبر، مجاهدین امارت اسلامی بر 5 پوسته دشمن در ولسوالی سرکانو ولایت کنر حمله کردند.

حمله عصر دیروز بر پوسته خنجر با درازکوف صورت گرفت و2 عسکر مزدور درآن کشته شدند.

همچنان عمل 7 شام درمنطقه ناوی بر 4 پوسته دیگر دشمن حمله آغاز گردید ،نبرد مدت یک ساعت ادامه یافت که دراثران، به دشمن تلفات سنگین وارد گردید.

Related posts