دلو 09 1401

کنر: 3 پوسته دشمن در شیگل مورد حمله قرارگرفت

به اساس خبر، مجاهدین امارت اسلامی بر 3 پوسته دشمن در منطقه توره بوره ولسوالی شیگل ولایت کنر حمله کردند.

حمله ساعت 7 صبح امروز صورت گرفت،نبرد تا ناوقت ادامه یافت که دراثران، به دشمن تلفات وارد گردید.

Related posts