دلو 12 1401

کنر: 3 پوسته دشمن در سرکانو مورد حمله قرارگرفت

به اساس خبر، مجاهدین امارت اسلامی در سلسله عملیات آغاز یافتۀ العزم بر پوسته پولیس درخنجر وپوسته ماشم اربکی  در ولسوالی سرکانو ولایت کنر حمله کردند.

حمله ساعت 9 وسی دقیقه دیشب صورت گرفت که دراثران، به دشمن تلفات وارد گردید.

Related posts