دلو 09 1401

کنر: 2 پوسته ومقر ولسوالی چوکی مورد حمله قرارگرفت

به اساس خبر، مجاهدین امارت اسلامی در سلسله عملیات آغاز یافتۀ العزم بر 2 پوسته ومقر ولسوالی جغتو ولایت کنر حمله کردند.

حمله ساعت 10 چاشت امروز با سلاح سبک سنگین صورت گرفت ،نبرد تا 2 وسی دقیقه ظهر امروز ادامه یافت که دراثارن، به دشمن تلفات وارد گردید.

Related posts