دلو 13 1401

کنر: 2 پوسته دشمن در مروره مورد حمله قرارگرفت

به اساس خبر، مجاهدین امارت اسلامی بر دو پوسته دشمن در ولسوالی مروره ولایت کنر حمله کردند.

حمله ساعت 10 چاشت امروز درمنطقه کارکندو وورسک صورت گرفت، نبرد تا4 عصر ادامه یافت که دراثران، به دشمن تلفات وارد گردید اما رقم آن به دست نه امده است.

Related posts