دلو 18 1401

کنر: 2 پوسته دشمن در سرکانو مورد حمله قرارگرفت

به اساس خبر، مجاهدین امارت اسلامی بر دو پوسته دشمن در ولسوالی سرکانو ولایت کنر حمله کردند.

حمله ساعت 3 بعد ازظهر امروز بر پوسته های دشمن که درمنطقه قلا سر موقیت دارد، صورت گرفت ، نبرد تا 3 بعد ازظهر ادامه یافت،که دراثران، به دشمن تلفات جانی ومالی وار دگردیده است.

Related posts