دلو 13 1401

کنر: 2 پوسته دشمن درناری مورد حمله قرارگرفت

به اساس خبر، مجاهدین امارت اسلامی بر دو پوسته دشمن در ولسوالی ناری ولایت کنر حمله کردند.

حمله ساعت 11 چاشت امروز درمناطق شیرگل وسنگربوشی صورت گرفت که دراثران، به دشمن تلفات وارد گردید.

Related posts