دلو 09 1401

کنر: 2 پوسته دشمن درسرکانو مورد حمله قرارگرفت

به اساس خبر، مجاهدین امارت اسلامی در سلسله عملیات آغاز یافتۀ العزم بر 2 پوسته دشمن در ولسوالی سرکانو ولایت کنر حمله کردند.

حمله ساعت 6 عصر دیروز درمنطقه ناوه وهمچنان ساعت 7 شام درمنطقه مانو کندو بر پوسته های دشمن صورت گرفت که دراثران، به دشمن تلفات وارد گردید اما رقم آن به دست نه امده است.

Related posts