دلو 13 1401

کنر: یک گزمه دشمن در چوکی مورد حمله قرارگرفت

به اساس خبر، مجاهدین امارت اسلامی بریک گزمه دشمن در منطقه سابق کورونو ولسوالی چوکی ولایت کنر حمله کردند.

حمله ساعت 8 صبح امروز صورت گرفت که دراثران، به دشمن تلفات سنگین جانی ومالی وارد گردید.

Related posts