دلو 13 1401

کنر: یک گزمه دشمن در نرنگ مورد حمله قرارگرفت

به اساس خبر، مجاهدین امارت اسلامی بریک گزمه دشمن در منطقه سرک چناری ولسوالی نرنگ ولایت کنر حمله کردند.

حمله ساعت 7 صبح امروز صورت گرفت وبه دشمن تلفات وارد گردید.

Related posts