دلو 14 1401

کنر: یک کاروان دشمن در سرکانو مورد حمله قرارگرفت

به اساس خبر، مجاهدین امارت اسلامی بریک کاروان دشمن در منطقه ناوه ولسوالی سرکانو ولایت کنر حمله کردند.

حمله ساعت 5 عصر دیروز صورت گرفت و به دشمن تلفات سنگین جانی ومالی وارد گردید.

Related posts