دلو 12 1401

کنر: یک پوسته دشمن در چوکی مورد حمله قرار گرفت

به اساس خبر، مجاهدین امارت اسلامی بر یک پوسته اربکی ها در منطقه ترناب ولسوالی چوکی ولایت کنر حمله کردند.

حمله ساعت 4 وسی دقیقه صبح امروز صورت گرفت، نبرد مدت یک ساعت ادامه یافت که دراثران، به دشمن تلفات وارد گردید.

Related posts