دلو 14 1401

کنر: یک پوسته دشمن در وته پور مورد حمله قرارگرفت

به اساس خبر، مجاهدین امارت اسلامی بریک پوسته دشمن در منطقه پیرونی ولسوالی وته پور ولایت کنر حمله کردند.

حمله ساعت 6 عصر امروز صورت گرفت که دراثران، به دشمن تلفات وارد گردید.

Related posts