دلو 14 1401

کنر: یک پوسته دشمن در نزدیک اسعدآباد مورد حمله قرارگرفت

به اساس خبر، مجاهدین امارت اسلامی در سلسله عملیات آغاز یافتۀ العزم بریک پوسته دشمن در ساگی نزدیک اسعد آباد مرکزولایت کنر حمله کردند.

حمله ساعت 5 صبح امروز صورت گرفت که دراثران، به دشمن تلفات وارد گردید.

Related posts