دلو 13 1401

کنر: یک پوسته دشمن در ناری مورد حمله قرارگرفت

به اساس خبر، مجاهدین امارت اسلامی در سلسله عملیات آغاز یافتۀ العزم بر یک پوسته دشمن در منطقه انچگل ولسوالی ناری ولایت کنر حمله کردند.

حمله ساعت 6 عصر امروز صورت گرفت که دراثران، به دشمن تلفات وارد گردید اما رقم آن به دست نه امده است.

Related posts