دلو 13 1401

کنر: یک پوسته دشمن در ناری با دهشکه مورد حمله قرارگرفت

به اساس خبر، مجاهدین امارت اسلامی در سلسله عملیات آغاز یافتۀ العزم بریک پوسته دشمن در ولسوالی ناری ولایت کنر حمله کردند.
حمله ساعت 7 صبح امروز درمنطقه شیگل صورت گرفت که دراثران، به دشمن تلفات وارد گردید اما رقم آن به دست نه امده است.

Related posts