دلو 09 1401

کنر: یک پوسته دشمن در مروره مورد حمله قرارگرفت

به اساس خبر، مجاهدین امارت اسلامی بر یک پوسته دشمن درمنطهق کارکندو ولسوالی مروره ولایت کنر حمله کردند.

حمله ساعت 10 چاشت امروز صورت گرفت، نبرد تا 4 عصر ادامه یافت که دراثران، به دشمن تلفات وارد گردید.

Related posts