دلو 12 1401

کنر: یک پوسته دشمن در مروره مورد حمله قرارگرفت

به اساس خبر، مجاهدین امارت اسلامی یک پوسته اربکی را در منطقه ورسک ولسوالی مروره ولایت کنر حمله کردند.

حمله ساعت 7 وسی دقیقه صبح امروز صورت گرفت که دراثران، به دشمن تلفات وارد گردید اما رقم آن به دست نه امده است.

Related posts