دلو 13 1401

کنر: یک پوسته دشمن در مروره مورد حمله قرارگرفت

به اساس خبر، مجاهدین امارت اسلامی بریک پوسته اربکی ها درمنطقه ورسک ولسوالی مروره ولایت کنر حمله کردند.

حمله ساعت 4 عصر امروز صورت گرفت که دراثران، به دشمن تلفات وارد گردید اما دقیقا رقم آن به دست نه امده است.

Related posts