دلو 13 1401

کنر: یک پوسته دشمن در مانوگی مورد حمله قرارگرفت

به اساس خبر، مجاهدین امارت اسلامی در سلسله عملیات آغاز یافتۀ العزم بریک پوسته دشمن درمنطقه مکین ولسوالی مانوگی ولایت کنر حمله کردند.
حمله ساعت 6 عصر امروز صورت گرفت ویک عسکردران زخم برداشت.
2015-05-31

Related posts