دلو 13 1401

کنر: یک پوسته دشمن در دانگام مورد حمله قرارگرفت

به اساس خبر، مجاهدین امارت اسلامی بریک پوسته دشمن در مربوطات ولسوالی دانگام ولایت کنر حمله کردند.

حمله ساعت 3 بعد ازظهر امروز بر پوسته امیرپاچا صورت گرفت که دراثران، به دشمن تلفات وارد گردید اما رقم آن به دست نه امده است.

Related posts