دلو 12 1401

کنر: یک پوسته دشمن در اسمار مورد حمله قرارگرفت

به اساس خبر، مجاهدین امارت اسلامی در سلسله عملیات آغاز یافتۀ العزم بریک پوسته دشمن در ولسوالی اسمار ولایت کنر حمله کردند.
حمله ساعت 10 چاشت امروز درمنطقه بیلی صورت گرفت که دراثران، به دشمن تلفات وارد گردید اما رقم آن به دست نه امده است.

Related posts