دلو 13 1401

کنر: یک پوسته دشمن در اسمار مورد حمله قرارگرفت

به اساس خبر، مجاهدین امارت اسلامی در سلسله عملیات آغاز یافتۀ العزم بر یک پوسته دشمن درمنطقه دمبر ولسوالی اسمار ولایت کنر حمله کردند.
حمله ساعت 9 وسی دقیقه صبح امروز صورت گرفت که دراثران، به دشمن تلفات وارد گردید.

Related posts