دلو 13 1401

کنر: یک پوسته دشمن درمانوگی مورد حمله قرارگرفت

به اساس خبر، مجاهدین امارت اسلامی در سلسله عملیات آغاز یافتۀ العزم بریک پوسته دشمن در منطقه کندگل ولسوالی مانوگی ولایت کنر حمله کردند.

حمله ساعت 5 عصر دیروز صورت گرفت که دراثران،ساختمان پوسته خساره مند گردید اما  رقم تلفات جانی دشمن به دست نه آمده است.

Related posts