دلو 18 1401

کنر: یک قومندان اربکی در نرنگ زخمی گردید

به اساس خبر، مجاهدین امارت اسلامی یک قومندان اربکی را در ولسوالی نرنگ ولایت کنر مورد حمله قرار دادند.

حمله ساعت 6 عصر دیروز با سلاح نوع درازکوف صورت گرفت ومرگبار زخم برداشت.

Related posts