دلو 09 1401

کنر: یک عسکر پوسته در مروره باضرب گلوله کشته شد

به اساس خبر، مجاهدین امارت اسلامی در سلسله عملیات آغاز یافتۀ العزم یک عسکر را در پوسته غاخی کندو ولسوالی مروره ولایت کنر با ضرب گلوله درازکوف به قتل رساندند

عسکر یاد شده ساعت 11 چاشت امروز هدف قرارگرفت وجابجا کشته شد.

Related posts