دلو 13 1401

کنر: یک عسکر دریک پوسته در سرکانو کشته شد

به اساس خبر، مجاهدین امارت اسلامی بریک پوسته دشمن در ولسوالی سرکانو ولایت کنر حمله کردند.

حمله ساعت 6 عصر دیروز بر پوسته خنجر صورت گرفت که دراثران، یک عسکر کشته وساختمان پوسته خساره مند گردید.

Related posts