دلو 09 1401

کنر: یک عسکرپوسته دشمن در وته پور به قتل رسید

به اساس خبر، مجاهدین امارت اسلامی بریک پوسته دشمن در ولسوالی وته پور ولایت کنر حمله کردند.

حمله ساعت 2 بعد ازظهر امروز درمنطقه پیرونی صورت گرفت که دراثران، یک عسکر مزدور کشته شد.

Related posts