دلو 14 1401

کنر: کندک سرحدی دشمن در دانگام مورد حمله قرارگرفت

به اساس خبر، مجاهدین امارت اسلامی در سلسله عملیات آغاز یافتۀ العزم بر کندک سرحدی دشمن در مربوطات ولسوالی دانگام ولایت کنر حمله کردند.
حمله ساعت 3 بعد ازظهر امروز صورت گرفت که دراثران، به دشمن تلفات وارد گردید اما رقم آن به دست نه امده است.
2015-05-30

Related posts