دلو 13 1401

کنر: کاروان دشمن در چوکی مورد حمله قرارگرفت

به اساس خبر،مجاهدین امارت اسلامی بریک کاروان اردوی اجیر در منطقه باندیچه ولسوالی چوکی ولایت کنر حمله کردند.

حمله ساعت 6 وسی دقیقه صبح امروز صورت گرفت که دراثران، یک عسکر زخمی گردید ویک تانگ تخریب گشت.

Related posts