دلو 13 1401

کنر: عساکر کمکی دشمن در مروره مورد حمله قرارگرفت

به اساس خبر، مجاهدین امارت اسلامی درمربوطات ولسوالی مروره ولایت کنر با آنعده عساکردشمن حمله کردند که میخواستند غرض نجات عساکر محاصره شده وارد منطقه شوند، که در نتیجه ان، یک تانگ دشمن تخریب گردید وعساکردشمن درمنطقه بند مانده اند.

خبرمیگوید که نبرد برعلیه ولسوالی وپوسته های دفاعی هنوز بشدت ادامه دارد.

در خبرآمده است که مجاهدین در جریان نبرد، یک پایه هاوان، یک میل سپجنین، 2 میل راکت، 50 عدد مرمی آن، 2 پیکای امریکایی،2 میل پیکای روسی و10 میل کلاشنکوف و30 عدد مرمی هشتاد دو ودیگر مهمات مختلف النوع را نیز غنیمت گرفته اند.

Related posts