دلو 09 1401

کنر: درحمله بر 2 پوسته دشمن در سرکانو، 2 عسکرکشته شدند

به اساس خبر، مجاهدین امارت اسلامی در سلسله عملیات آغاز یافتۀ العزم بر پسته خنجر ونواپاس ولسوالی سرکانو ولایت کنر حمله کردند.

حمله ساعت 5 عصر امروز بر پوسته نواپاس وساعت 6 عصر بر پوسته خنجر صورت گرفت که دراثران، یک عسکردرپوسته نواپاس کشته ویک تن دیگر زخم برداشت ویک عسکر در پوسته خنجر به قتل رسیده است.

Related posts