دلو 13 1401

کنر: درحمله بر پوسته های دشمن در وته پور، 2 عسکرکشته شدند

به اساس خبر، مجاهدین امارت اسلامی در سلسله عملیات آغاز یافتۀ العزم بر پوسته های اردوی اجیر در منطقه پیرونی ولسوالی وته پور ولایت کنر حمله کردند.
حمله ساعت 2 بعد ازظهر امروز صورت گرفت که دراثران، به دشمن تلفات سنگین وارد گردید.
خبرمی افزاید، ساعت یک بعد ازظهر درمنطقه ناو بابیل نیز بر پوسته های دشمن حمله صورت گرفت و2 عسکر مزدور دران کشته شدند.

Related posts