دلو 13 1401

کنر: حمله راکتی بر بیس دشمن در اسمار، خساره وارد نمود

به اساس خبر، مجاهدین امارت اسلامی در سلسله عملیات آغاز یافتۀ العزم بر بیس دشمن در ولسوالی اسمار ولایت کنر حمله راکتی نمودند.

حمله ساعت 9 صبح امروز صورت گرفت ودقیقا 4 راکت به هدف اصابت نمود که دراثران، 3 عسکرزخمی شدند وساختمان مراکزدشمن خساره مند گردید.

Related posts