دلو 14 1401

کنر: حمله بریک پوسته دشمن در چوکی

به اساس خبر، مجاهدین امارت اسلامی بریک پوسته دشمن در ولسوالی چوکی ولایت کنر حمله کردند.

حمله ساعت 5 وسی دقیقه عصر امروز درمنطقه قلعه گتو صورت گرفت که دراثران، به دشمن تلفات وارد گردید.

Related posts