دلو 13 1401

کنر: تمامی راه های مواصلاتی اسمار، غازی اباد وولایت نورستان بروی دشمن کاملا مسدود میباشد

به اساس خبر، مجاهدین امارت اسلامی ساعت 9 بجه دیشب در مربوطات ولسوالی های اسمار وناری وهمچنان تمامی راه مواصلاتی میان ولسوالی غاز اباد وولایت نورستان کاملا مسدود گردیده است.

اکنون در راه های متذکره مزدوران اداره اجیر رفت وآمد نمی توانند ونقطه به نقطقه کمین های مجاهدین جابجا شده است.

قابل ذکر است که برای مردم منطقه در دیگر کنار دریا راه باز شده  واز آن استفاده مینمایند.

Related posts