دلو 13 1401

کنر: بیس دشمن دروته پور مورد حمله قرارگرفت

به اساس خبر، مجاهدین امارت اسلامی بر بیس دشمن درمنطقه مناگی ولسوالی وته پور ولایت کنر حمله کردند.

حمله ساعت 8 بجه دیشب آغاز گردید ونبرد تا 11 چاشت امروز صورت گرفت که دراثران، به دشمن تلفات وارد گردید اما رقم آن به دست نه امده است.

Related posts