دلو 13 1401

کنر:یک پوسته دشمن در چپه دره مورد حمله قرارگرفت

به اساس خبر، مجاهدین امارت اسلامی در سلسله عملیات آغاز یافتۀ العزم بریک پوسته دشمن در ولسوالی چپه دره ولایت کنر حمله کردند.

حمله ساعت 10 چاشت امروز درمنطقه سینزی صورت گرفت که دراثران، به دشمن تلفات وارد گردید.

Related posts