دلو 18 1401

کنر:یک پوسته دشمن در ولسوالی سرکانو مورد حمله قرارگرفت

به اساس خبر، مجاهدین امارت اسلامی در سلسله عملیات آغاز یافتۀ العزم بریک پوسته دشمن در ولسوالی سرکانو ولایت کنر حمله کردند.
حمله ساعت 7 شام امروز درمنطقه ناوه صورت گرفت که دراثران، ساختمان پوسته خساره مند گردید و2 عسکردران زخمی شدند.
2015-05-31

Related posts