دلو 12 1401

کنر:کندک سرحدی پولیس در دانگام با هشتاد دو مورد حمله قرارگرفت

به اساس خبر، مجاهدین امارت اسلامی در سلسله عملیات آغاز یافتۀ العزم برکندک پولیس سرحدی درمربوطات ولسوالی دانگام ولایت کنر حمله کردند.

حمله ساعت 4 وسی دقیقه عصر دیروز صورت گرفت که دراثران، به دشمن تلفات وارد گردید اما رقم آن به دست نه امده است.

Related posts