دلو 13 1401

کاپیسا: 2 عسکر دشمن در نجراب کشته شدند

به اساس خبر، مجاهدین امارت اسلامی در سلسله عملیات آغاز یافتۀ العزم بریک گزمه دشمن در منطقه کربوری افغانیه ولسوالی نجراب ولایت کاپیسا حمله کردند.

حمله ساعت 7 شام صورت گرفت که دراثران، 2 عسکرمزدور به قتل رسیدند.

Related posts