دلو 12 1401

کاپیسا: 1 رینجر در کوه بند نابود و2 عسکر دران کشته شدند

به اساس خبر، مجاهدین امارت اسلامی در سلسله عملیات آغاز یافتۀ العزم بر موتر شبکه جاسوسی دشمن در منطقه بولغین ولسوالی کوه بنده ولایت کاپیسا حمله کردند.

حمله ساعت 12 بجه دیشب صورت گرفت که دراثران، 2 عسکر کشته وموتر کاملا حریق گردید.

Related posts