دلو 14 1401

کاپیسا: یک حمله تعرضی دشمن در نجراب عقب زده شد

به اساس خبر، مجاهدین امارت اسلامی در سلسله عملیات آغاز یافتۀ العزم یک حمله تعرضی دشمن را در منطقه پچغان ولسوالی نجراب ولایت کاپیسا حمله کردند.

حمله ساعت دیروز هنگامی صورت گرفت که برای پس گیری آن 13 قریه تلاش نمودند که طی یک حمله تصفوی مجاهدین پاکسازی گردید.

که دراثران،به دشمن تلفات وارد گردید وعساکردشمن درنتیجه، عقب زده شدند.

Related posts